News

20

Nov
2019
Happy Vietnam teacher’s day
Posted by: vnholidays /1690
A good teacher can inspire hope, ignite the imagination and instill a love of learning ! Kính chúc cácThầy/ các Cô mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình trong sự nghiệp trăm năm trồng người xây dựng đất nước!
Read more

18

Nov
2019
VIETNAM F1 GranPrix 2020
Posted by: vnholidays /2380
  FORMULA 1 VINFAST VIETNAM GRAND PRIX 2020 from 3 – 5 APRIL 2020, early bird booking !!! VIETNAM F1 GranPrix 2020 3days pass 3-5 April 2020 – General Admission – Unreserved Grandstand – Standard Grandstand – Premium Grandstand Contact us for early booking and tickets available
Read more